Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Bil-Service har i 2017 byttet kvalitetsstandard fra ISO 14001 / 9002 til Miljøfyrtårn. Hver by har sin egen sertifisering som filial under Hovedkontor.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Et Miljøfyrtårn oppfyller fastsatte miljøkriterier og gjennomfører tiltak for å sikre miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for mange ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Miljøfyrtårn gir gjennomgående miljøstyring og god oversikt over miljøarbeidet i virksomheten.

Et digitalt verktøy gir alle sertifiserte virksomheter et årlig klimaregnskap og en oversiktlig statistikk over miljøprestasjonene.

Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Les mer om hva det innebærer å være miljøfyrtårn sertifisert: www.miljofyrtarn.noKampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementerAnmeldelser